Ουρική αρθρίτιδα: μια ασθένεια που μπορείτε να αντιμετωπίσετε φυσικά

Gout Definition Gout is a disease caused by the formation of crystals of a salt of uric acid (sodium urate) in the tissues, most commonly in the joints. Gout Causes It is caused by the prolonged presence of a high level of uric acid in the blood (known as “hyperuricaemia”), Συνεχίστε να διαβάζετε