Όσο μεγαλύτερη η ηλικία, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος, αλλά το Potencialex βοηθά να σταματήσει αυτό!

Ο κίνδυνος στυτικής δυσλειτουργίας, που παλαιότερα ονομαζόταν επίσης ανικανότητα, αυξάνεται με την ηλικία. Στους άνδρες άνω των 60 ετών, ένας στους τρεις πάσχει από στυτική δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια του σεξ. Στυτική δυσλειτουργία σε διάφορα στάδια της ζωής Διάφορες μελέτες δείχνουν: Ο κίνδυνος να πάσχουν από στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) αυξάνεται συνεχώς με την ηλικία¹. Η ηλικία θα πρέπει Συνεχίστε να διαβάζετε